Beste deelnemer,

Hartelijk bedankt dat u de tijd wilt nemen om onze vragen te beantwoorden.

De FAST projectgroep werkt aan de ontwikkeling van een domein specifieke richtlijn oncologie voor de fysio- en oefentherapie.

In deze richtlijn willen wij aanbevelingen opnemen over de wijze waarop de standaard beweegzorg aangepast dient te worden indien er sprake is van een complicerende factor.

Een complicerende factor is in dit geval een bijwerking of symptoom van de behandeling, een persoonlijke factor of een comorbiditeit die de fysio- of oefentherapeutische behandeling bemoeilijkt. Dat kan zijn omdat de factor mogelijk aanleiding geeft tot aanpassing van de behandeling, of omdat het een mogelijke negatieve invloed heeft op de prognose van de fysio- of oefentherapeutische behandeling en om die reden geïdentificeerd of gediagnosticeerd zou moeten worden bij de intake. 

Door de beperkte beschikbare tijd voor de ontwikkeling van deze richtlijn module zijn wij in de gelegenheid om voor maximaal 5 complicerende factoren een evidence based aanbeveling op te stellen.

Op de volgende pagina stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke ervaring in de behandeling van patiënten met kanker.

Op de pagina daarna vindt u een lijst waarin u 5 complicerende factoren kunt selecteren waarbij u zelf de meeste behoefte heeft aan een evidence-based aanbeveling op het gebied van behandeling of diagnostiek. 

De enquête is anoniem en de antwoorden zijn niet tot de deelnemers herleidbaar.